Zadbamy o Twój uśmiech kompleksowo

Usługi

Podczas pierwszej wizyty w NEOS Stomatologia nasz specjalista rozmawia z pacjentem o jego potrzebach, wdraża odpowiednią diagnostykę problemu związanego z jego uzębieniem oraz proponuje adekwatne do tego leczenie. 


Nasi stomatolodzy kompleksowo badają stan jamy ustnej pacjentów, wykonując badania medyczne, fotografie wewnątrzustne, a także oceniając stopień zaawansowania próchnicy przy użyciu specjalistycznego lasera. Jeśli jest taka potrzeba, wykonują również badanie diagnostyczne RTG.